Η SoftCon (Software Consulting) έχει σαν στόχο την πλήρη αξιοποίηση λύσεων πληροφορικής προς όφελος της επιχείρησης.

Η εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές σύμφωνες με τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων βασιζόμενοι στη φιλοσοφία που αναδεικνύει τον πελάτη σε πραγματικό συνεργάτη.

Η SoftCon αποτελούμενη από μία ομάδα ατόμων με εμπειρία και ευρεία επιστημονική δράση στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Η εμπειρία συνεργασιών με ιδιώτες, εταιρείες αλλά και φορείς μας δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για τους πελάτες μας.