Συστήματα εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρουν απόλυτο έλεγχο και πλήρη ενημέρωση για τα αποθέματά σας, εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, ενδιάμεσα & τελικά προϊόντα, όσον αφορά ποσότητα, κατάσταση, θέση και διαθεσιμότητα

 

Οι βασικές ενότητες που καλύπτει το WMS είναι:

  • Διαχείριση Αποθεμάτων, Παραλαβές, Αποστολές
  • Διαχείριση Χωροταξικής Απεικόνισης Αποθήκης (χαρτογράφηση Χώρου σε 3D)
  • Δρομολόγηση
  • Εσωτερική Διακίνηση  
  • Ασύρματη Λειτουργία Φορητών Τερματικών
  • Γραμμικός Κώδικας σε εμπορεύματα και συσκευασίες
  • Εξειδικευμένο Σύστημα Τιμολόγησης Υπηρεσιών
  • Picking, Placing, Packing, Replacement  
  • Ειδικό Ανεπτυγμένο MIS