Μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφορίας. Υλοποιούμε λύσεις από τον πιο απλό προσωπικό υπολογιστή μέχρι την online σύνδεση μεγάλων μονάδων, παρέχοντας αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία.

Η Softcon συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες υποστήριξης δικτύων, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη των τοπικών δικτύων τους. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με εξειδικευμένους τεχνικούς στη διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιών η SoftCon αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση οποιουδήποτε ενσύρματου ή ασύρματου τύπου δικτύου.

Έχοντας υλοποιήσει στο παρελθόν μπορούμε και αναλαμβάνουμε λύσεις:

- Καλωδίωσης χώρου
- Παραμετροποίσης routers, switch, servers
- Εσωτερικά δίκτυα VPN
- Εγκατάσταση Domain Controller και κάθε είδους Server (database server, file server, web server.. )
- Ασφάλεια δικτύων: εγκατάσταση firewall, antivirus, δικαιώματα χρηστών
- Backup Services
- Μελέτη, τοποθέτηση και ένωση ασύρματων κόμβων (wireless access points)

Οι πελάτες μας, εφόσον έχουν συμβόλαιο συντήρησης, έχουν στην κατοχή τους τηλέφωνο επικοινωνίας απευθείας με τους τεχνικούς μας, παρέχοντας άμεση και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.